TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE (POŚWIADCZONE)

Wykonujemy tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wszystkich dokumentów urzędowych i prawnych.

Przykłady dokumentów:

  • akty notarialne
  • akty stanu cywilnego
  • certyfikaty (jakości, zgodności, homologacji)
  • dokumenty samochodowe
  • dokumenty założycielskie spółek
  • nieruchomości – obrót
  • podatki (zeznania)
  • ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Zapraszamy do współpracy urzędy, instytucje państwowe, uczelnie i placówki naukowe, firmy oraz klientów indywidualnych.

Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

* wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;

* zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, art. 14

Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną tłumaczeń przysięgłych, zapraszamy do skorzystania z formularza bezpłatnej wyceny.Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat zakresu świadczonych przez nas usług, zapraszamy do kontaktu.